รายละเอียดบริษัท

   Our primary focus is making watch cases, particularly stainless steel watch cases, a skill we have honed for over a decade. We are also proficient in working with other materials such as titanium, carbon fiber, and zinc alloy. If you are interested in customizing a watch case or even an entire watch, feel free to engage with us. We will patiently and attentively address all your inquiries, confirm every detail with you, and gladly share our expertise in watches.
Based in Shenzhen, China, we are conveniently located near Thailand. You are always welcome to visit our factory.

ภารกิจหลักของเราคือการผลิตเคสนาฬิกาโดยเฉพาะเคสนาฬิกาทำจากสแตนเลสซึ่งเป็นทักษะที่เราได้ประดิษฐ์มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว นอกจากนี้เรายังมีความชำนาญในการทำงานกับวัสดุอื่น ๆ เช่น ไทเทเนียม คาร์บอนไฟเบอร์ และสังกะสี หากคุณสนใจในการปรับแต่งเคสนาฬิกาหรือแม้กระทั้งนาฬิกาทั้งหมด โปรดติดต่อเรา พวกเราจะให้คำปรึกษาอย่างใจจริงและพยายามตอบสนองทุกคำถามของคุณ ยืนยันรายละเอียดทุกประการกับคุณ และยินดีที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเราในด้านนาฬิกา

ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน เราตั้งอยู่ใกล้ไปยังประเทศไทย คุณสามารถมาเยี่ยมชมโรงงานของเราได้ตลอดเวลา

แนะนำผลิตภัณฑ์

รับใช้

  • The role of the case is to contain and protect the watch movement and other internal components. The watch case material is generally stainless steel, and at the same time, there are tungsten steel case, ceramic case, titanium alloy case, aluminum case, copper case, zinc alloy case, etc., which are less common. There are also wooden case, iron case,  carbon fiber watch case, sterling silver case, gold case, etc. The shape of the case is divided into round case, square case, barrel case, goose egg case and so on.

  • The watch straps are generally divided into metal straps and leather straps, as well as carbon fiber watch case. Among them, the metal strap is further divided into a solid strap and a sheet strap, the solid strap is further divided into a loose bead strap and a whole bead strap, and the sheet strap is further divided into a trimming strap and a wrapping strap. There is also a Milanese braided strap. Most of the leather straps are leather straps, including: crocodile skin, cowhide, devil fish, sand snake skin, etc. Among them, the price of crocodile leather is higher than that of cowhide, but the texture is not as soft as cowhide. Generally, the new leather strap will be hard, and it will gradually become softer as it wears for a longer time.

  • Welcome to our Apple Watch strap manufacturing company, where we bring together style, comfort, and exceptional quality into one dynamic combination.
    At our company, we specialize in creating Apple Watch bands that are not only stylish but also provide unparalleled comfort and durability. We understand that your Apple Watch is more than just a gadget - its a reliable companion that accompanies you through your everyday adventures. Thats why we craft our bands using only premium materials that are designed to withstand water, sweat, and corrosion.

  • Experience the power of style and practicality coming together seamlessly with our Apple Watch bands. Embrace the confidence of wearing a band that not only complements your personal style but also enhances the functionality of your Apple Watch.Say goodbye to worries about water damage or the discomfort of wearing a subpar band. Our bands are designed with your needs in mind, offering a level of reliability that you can always count on. Elevate your Apple Watch experience with our stylish, comfortable, and high-quality bands.