หลังบ้านเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องขั้นตอนทั้งหมดของเราจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอเราตรวจสอบมาตรฐานการทำความสะอาดความพึงพอใจของลูกค้าสุขภาพและความปลอดภัยขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารคุณภาพของเรารายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักแต่ละข้อ