หลังบ้านเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงาน:


1. สื่อสารกับลูกค้าและรู้ถึงความต้องการและข้อกำหนด


2. การวิเคราะห์ต้นทุนตามแบบร่าง (ต้นทุนวัสดุเวลาทำงานต้นทุนแรงงาน)


3. ช่วยเหลือลูกค้าในการวิเคราะห์เหตุผลและหารือว่าแก้ไขภาพวาดหรือไม่


4. ทำตัวอย่างและติดตามงาน


5. ถ้าตัวอย่างได้รับการยืนยันและสั่งซื้อสินค้าเราจะจัดให้มีการผลิต


6. การจัดหาและทดสอบวัสดุ


7. เครื่องจักรกล (มิลลิ่ง, เจาะ, เจาะ, หล่อ ฯลฯ )


8. การรักษาพื้นผิว (ออกซิไดซ์ขัด ฯลฯ )


9. การประกอบ


10. การทดสอบคุณภาพ


11. การบรรจุและการจัดส่ง